Jazykové kurzy angličtiny pro firmy

Procvičte si angličtinu s rodilým mluvčím

Přínos našich kurzů

Jestli ve vaší firmě probíhá výuka anglického jazyka, znáte odpověď na následující otázky?

  • Víte, na jaké úrovni jsou jazykové znalosti vašich zaměstnanců?
  • Máte nezávislou zpětnou vazbu, jestli se jazykové kompetence vašich zaměstnanců skutečně zvyšují?
  • Jsou vaši zaměstnanci schopni efektivně komunikovat s rodilým mluvčím, nejen českým učitelem anglického jazyka?

Naše konverzační kurzy s rodilými mluvčími vám pomohou získat odpovědi na výše uvedené otázky a jejich účastníkům přinesou intenzivní procvičení, rozmluvení se a nabytí sebedůvěry  v mluveném projevu v angličtině.

Firemní konverzační kurzy Aj s rodilými mluvčími

Potřebují Vaši zaměstnanci zlepšit svoje jazykové dovednosti pro efektivnější komunikaci se zahraničními kolegy v rámci vaší společnosti nebo zdokonalit svoji angličtinu za účelem hladkého a úspěšného jednání či komerčních prezentací na zahraničních služebních cestách? Využijte možnosti vícedenního intenzivního konverzačního kurzu s rodilým mluvčím od společnosti English Focus, specialisty na kurzy anglického jazyka vedené výlučně rodilými mluvčími. Délku, zaměření a místo konání kurzu lze přizpůsobit potřebám konkrétního klienta.

Přínosy kurzů English Focus

Specializujeme se na vícedenní intenzivní kurzy s rodilými mluvčími jako alternativu k pravidelné firemní výuce angličtiny vedené českými učiteli angličtiny, případně jako její doplněk. Z naší zkušenosti mají několikadenní kurzy vedené zkušenými lektory z řad rodilých mluvčích vyšší úspěšnost v rozmluvení účastníků kurzu, dokážou více autenticky simulovat reálné životní situace, ať už v obecném nebo firemním prostředí, a snáze docílí toho, že student v zahraničí v komunikaci s ostatními rodilými mluvčími bude mít vyšší sebevědomí a bude lépe rozumět, než kdyby prodělal jazykovou přípravu s nerodilým mluvčím.

Typy kurzů

Nabídka kurzů zahrnuje vícedenní kurzy v libovolné délce dle Vašich časových možností. Nejčastěji se jedná o týdenní kurzy, případně kratší, částečně zasahující do víkendu nebo výlučně víkendové kurzy. Na základě zadání od klienta jsme schopni přizpůsobit obsah kurzu potřebám konkrétní společnosti a konkrétních účastníků. V rámci kurzu je možné soustředit se na předem daná obecná i obchodní témata, procvičovat a získat zpětnou vazbu na obchodní prezentace (prezentační dovednosti), získat větší jistotu v použití frází pro pracovní telefonické hovory, apod. Obecně jsou kurzy English Focus koncipované jako konverzační kurzy, ale v rámci nich je možné se soustředit i na ostatní jazykové dovednosti – psaní, čtení, prohlubování znalosti gramatiky, atd.

Jazykový audit

Jako volitelnou možnost v rámci našich kurzů Vám nabízíme provedení jazykového auditu. Prostřednictvím kalibrovaného jazykového auditu za využití profesionálních nástrojů získáte přehled o jazykových dovednostech Vašich zaměstnanců. Na základě výstupů jazykového auditu pak může dojít k rozřazení účastníků do skupin a zároveň audit dokáže odhalit slabá místa jednotlivých účastníků (poslech, mluvení, gramatika, atd.) a umožní přesnější zaměření následné výuky.

Cena

Cena kurzu závisí na jeho hodinové dotaci a místě konání (v prostorách Vaší firmy vs. v pronajatých prostorách). Na základě zadání a domluvených parametrů kurzu Vám poskytneme cenovou nabídku kurzu na míru.

Máte zájem o naše kurzy u vás ve firmě?

Napiště nám prosím pomocí našeho formuláře nebo nás kontaktuje na níže uvedené e-mailové adrese či telefonním čísle.

Sdělte nám Vaši emailovou adresu a my Vám dáme SLEVU 2 000 Kč na Váš první kurz!

Kontaktní informace