Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti English Focus

dle čl. 7 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

 1. Pro potřeby komunikace před kurzem společnosti English Focus a koordinace v jeho průběhu jsou od spolupracujících učitelů na školách požadovány následující osobní údaje: jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa. Společnost English Focus se zavazuje tyto údaje neposkytovat třetím stranám ani jiným subjektům. Osobní údaje jsou uchovávány na základě právního titulu Oprávněný zájem správce.
 2. Osobní údaje poskytnuté v rámci objednávkového formuláře jsou uloženy ve sdílené složce cloudového úložiště společnosti Google. Přístup k této složce mají: Petra Baldová a Zdeněk Benedikt (vedení) a pracovník zajišťující administrativní podporu (ubytování, doprava, atd.)
 3. Konkrétní objednávkový formulář zároveň dostává učitel společnosti English Focus, který daný kurz povede. Tyto informace slouží k eventuální domluvě o požadavcích školy, či v případě potřeby operativního řešení nenadálých situací (problémy s dopravou apod.) Učitelé společnosti English Focus jsou instruováni nesdělovat osobní údaje kontaktních učitelů třetím stranám a používat je pouze v případě potřeby a jen v souvislosti se zajištěním hladkého průběhu kurzu.
 4. Společnost English Focus uchovává objednávkové formuláře uskutečněných kurzů v elektronickém archivu v již zmíněné složce cloudového úložiště. Tento archiv je určen pro účely snazší administrace opakovaných kurzů (zkušenosti s ubytovacími zařízeními, specifikace požadavků na kurz, apod.) a slouží ke zkvalitňování služeb poskytovaných společností English Focus.
 5. Na požádání kontaktního učitele nebo ředitele školy společnost English Focus provede výmaz osobních údajů z archivu společnosti. Požadavek na výmaz mohou zmíněné subjekty provést elektronicky (na adresu info@englishfocus.cz nebo na osobní adresu člena vedení společnosti) nebo poštou na adresu sídla společnosti, tzn. English Focus s.r.o., Rozkvetlá 950/16, 326 00 Plzeň. Společnost English Focus do týdne potvrdí příjem žádosti a zároveň provedení výmazu osobních údajů z firemní evidence.
 6. V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. www.englishfocus.cz používá cookies k identifikaci a sledování návštěvníků, kteří používají naše webové stránky a k jejich předvolbě pro přístup k webové stránce. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.
 7. Společnost English Focus dále garantuje následující práva subjektů údajů:
  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo na opravu, resp. doplnění,
  • právo na omezení zpracování,
  • právo na přenositelnost údajů,
  • právo vznést námitku,
  • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.
 1. 5. 2018