Americká lektorka J’Nai na 1. stupni ZŠ Sloup

I na prvním stupni si děti mohou užít kurz s rodilou mluvčí!

Ve druhém únorovém týdnu proběhl na ZŠ Sloup v Čechách další kurz English Focus. Děti tentokrát přivítaly americkou lektorku J’Nai. Výuka probíhala opět v prostorách školy a lektorka se zúčastnila i ostatních vyučovacích hodin – výtvarné a hudební výchovy, matematiky atd. J’Nai úzce spolupracovala se školou již týden dopředu a přijela tedy připravená a informovaná. Týden na ZŠ Sloup potvrdil, že hodiny s lektorem si mohou užít již malé děti na prvním stupny. O úspěchu celé akce svědčí i nadšené hodnocení paní učitelky Jíšové ze ZŠ Sloup:

Týden proběhnul skvěle, děkujeme za poskytnutí lektorky, byla úžasná!!!

Hodnocení lektorky J’Nai D. Emery:

J’Nai je velice přátelská, příjemná a energetická lektorka, milovaná jak stydlivými prvňáčky, tak sebevědomými páťáky. I když drobná postavou, je schopná zkrotit třídu rozjívených dětí – když je třeba. Poradila si i s problémovým žákem a nenechala si narušit průběh hodiny. Má mnoho zkušeností a je velmi flexibilní – byla schopná  hodiny připravit dle daných prostor a omezených možností (tělocvična, herna, výtvarná dílna). Děti nadchla zvláště hodinami výtvarné výchovy a množstvím připravených her. Z profesního hlediska musím ocenit zvláště její přípravy na hodinu. Týden před příjezdem se mnou velice aktivně komunikovala a kromě pracovních listů obsahujících nejen obecná témata, ale i právě probíranou gramatiku a slovní zásobu,  si s sebou přivezla i své vlastní pomůcky!!! Takto připraveného lektora jsme za dobu trvání našich týdnů aktivní angličtiny na škole ještě neměli!

Spolupráce s J’Nai byla velmi přínosná a můžeme ji jen doporučit všem školám, zvláště pak ročníkům prvního stupně ZŠ.

Těšíme se na další spolupráci,

Běla Jíšová, únor 2018

Máte zájem o naše kurzy?

Napiště nám pomocí našeho formuláře nebo nás kontaktuje na níže uvedené e-mailové adrese či telefonním čísle.

Kontaktní informace