Reference a hodnocení ze škol

Jak naši práci hodnotili na školách po celé České republice?

ZŠ Pacov

lektoři Johan a Nat
V týdnu od 13. března do 17. března 2023 se uskutečnil kurz konverzačních hodin pro žáky 6. – 9. tříd (6 skupin – 10 hodin/týden) pod vedením lektorů Nata a Johana. Hodiny byly připravené a byly zvoleny aktivity, které odpovídaly různým jazykovým úrovním. Po celou dobu výuka probíhala v přátelské atmosféře a hodiny, ve kterých se střídaly různé jazykové aktivity, byly zodpovědně připravené. Spolupráce s lektory byla bezproblémová. Děkujeme za možnost doplnit naši běžnou výuku anglického jazyka o kontakt s rodilým mluvčím.
Mgr. Věra Plášilová, březen 2023

ZŠ Husova, Tábor

lektoři Jackson a Sylvia
(lektoři) … uměli děti zaujmout a svou práci dělali svědomitě a pečlivě.
Hodnotící formulář:
Jak jste byli spokojeni s lektorem/lektorkou/lektory?
1
Jak jste byli spokojeni s náplní kurzu English Focus?
1
Podařilo se lektorovi/lektorce/lektorům zaujmout a rozmluvit jednotlivé žáky/studenty?
1
Jak jste byli spokojeni s vystupováním lektora/lektorky/lektorů vůči žákům i učitelům?
1
Máte ještě nějaké postřehy k organizaci kurzů English Focus nebo jiné připomínky?
Snad jen menší počet dětí ve skupině.
Budete objednávat další kurz? Pokud ne, můžete nám prosím sdělit důvod?
Ano
Mgr. Soňa Švarcová, březen 2023

ZŠ Pacov

lektoři Jackson a Nat
V týdnu od 6. března do 10. března 2023 se uskutečnil kurz konverzačních hodin pro žáky 3. – 5. tříd (6 skupin – 10 hodin/týden) pod vedením lektorů Jacksona a Nathaniela. Jejich hodiny byly zodpovědně připravené. Důraz byl kladen především na rozvoj komunikativních dovedností. Pomocí různých jazykových aktivit, které byly vždy přizpůsobeny věku žáků, se snažili žáky motivovat k přirozenému užívání anglického jazyka. Poradili si i s úplnými začátečníky ze 3. tříd.
Mgr. Věra Plášilová, březen 2023

Gymnázium, Znojmo

lektoři Sylvia, Charles, Jackson a Nat

English workshop jsem si velmi užila. Naše lektorka Sylvia byla velmi milá, ochotná, vtipná a neustále s námi mluvila. Každý z nás si určitě odnesl z týdne plného zábavy, zajímavých her, hudby, ale i poslechů a gramatiky nějaký zážitek a velkou zkušenost do budoucna.
Valentina H.

Když se tak zpětně podívám na ten týden, tak musím uznat, že byl opravdu úžasný. Díky workshopu jsem se přestala bát komunikovat v angličtině. Myslím si, že pro všechny z nás je tento kurz přínosem, všichni si z něj odneseme nějaký zážitek a také nějaké ponaučení. Díky Jacksonovi jsme si zopakovali výslovnost slov, která nejsou až tak používaná, a díky Natovi jsme si zopakovali gramatiku a rozvíjeli jsme si naší představivost.
Anna K. B.

Náš lektor Charles byl úžasný a neskutečně milý. S každým si popovídal, aby nás zbavil strachu mluvit. Každý představil jeden ze států USA a odprezentoval si zvolené téma. Charles si také s námi zazpíval, zahrál si s námi spoustu her a naučil nás, abychom se nestyděli mluvit a hlavně se nevzdávali svých snů.
Jakub S.

Hodnotící formulář:
Jak jste byli spokojeni s lektorem/lektorkou/lektory?
Byli jsme spokojeni se všemi lektory po stránce lidské i odborné.
Jak jste byli spokojeni s náplní kurzu English Focus?
Výuka probíhala formou projektů a to se studentům velmi líbilo. Studenti byli spokojeni.
Podařilo se lektorovi/lektorce/lektorům zaujmout a rozmluvit jednotlivé žáky/studenty?
Toto bylo největším přínosem celého workshopu, zejména uskupiny 1, ve které byli studenti, kteří se bojí mluvit v angličtině. Jejich lektorkou byla Sylvie a jeden týden jim pomohl v překonání strachu. Tato skupina byla méně početná – asi jen 12 lidí a to bylo výhodnou, nicméně Sylvie svoji práci zvládla bravurně a studentky nadchla. Moc děkujeme.
Jak jste byli spokojeni s vystupováním lektora/lektorky/lektorů vůči žákům i učitelům?
Všichni lektoři byli velmi přátelští a měli příjemné vystupování, Charles vytvořil skvělou atmosféru na celé škole, protože česky zdravil všechny, které potkal….byli moc fajn.
Máte ještě nějaké postřehy k organizaci kurzů English Focus nebo jiné připomínky?
Měli jsme docela početné třídy – 4 lektory, celkem 78 studentů, v nejslabší skupině pouze 12 studentů, takže zbytek se musel rozdělit do 3 skupin. V těchto skupinách tak bylo kolem 22 studentů….a to se nám asi zdá docela hodně. Nicméně to byl první ročník. Odezva byla skvělá.
Lektoři nám velmi pomohli jako komise pro naši první soutěž GYMTALKS.
Jinak projekty, hry, scénky….cokoliv zařadíte do náplní nabízených kurzů, vše je super, protože je to odpočinek od učebnic, drilu atd.
Proto si myslím, že by práce lektora neměla vůbec zahrnovat práci s učebnicí. Pro workshop potřebujeme hry, projekty, zábavu.
Budete objednávat další kurz? Pokud ne, můžete nám prosím sdělit důvod?
Ano, plánujeme kurz zopakovat každoročně v tomto období – pro studenty 1. ročníku 4-letého studia, vždy v tomto období – konec února, začátek března.
Také přemýšlíme, že bychom ještě tento školní rok zopakovali kurz se Sylvií – stejné zadání. Nabídli bychom studentům z celé školy, kteří mají ještě problém se strachem z mluvení. Byla by to 1 skupina a vyžádali bychom si prosím Sylvii. Dáme vědět.
Jinak moc děkujeme za skvělou spolupráci, K
Mgr. Kasanová, únor/březen 2023

Obchodní akademie, Teplice

Hodnotící formulář:
lektor Jackson
Jak jste byli spokojeni s lektorem/lektorkou/lektory?
1
Jak jste byli spokojeni s náplní kurzu English Focus?
ano, velice
Podařilo se lektorovi/lektorce/lektorům zaujmout a rozmluvit jednotlivé žáky/studenty?
ano
Jak jste byli spokojeni s vystupováním lektora/lektorky/lektorů vůči žákům i učitelům?
naprosto spokojeni
Máte ještě nějaké postřehy k organizaci kurzů English Focus nebo jiné připomínky?
ne, vše profesionální a v pořádku
Budete objednávat další kurz? Pokud ne, můžete nám prosím sdělit důvod?
ano, budeme, minimálně 2x příští rok
Mgr. Pavelková, únor 2023

ZŠ Kamenice n. Lipou

lektor Johan
Konverzační kurz pro žáky osmých tříd
Před jarními prázdninami proběhl na naší škole anglický kurz s rodilým mluvčím Johanem Ugglou. Johan je původem ze Švédska a 40 let žil v New Yorku. Johan s námi procvičoval gramatiku a připravil si pro nás různé komunikační hry. Každý den jsme procvičovali základy gramatiky, hráli hry a konverzovali na různá témata. Ve středu jsme Johana provedli naším městem a poté jsme pracovali na projektu zaměřeném na popis našeho města a zajímavosti Kamenice nad Lipou. Poslední den jsme zakončili projektem Naše fantazie. Výuka s Johanem byla příjemná a určitě nám zvedlo sebevědomí, že jsme schopni porozumět a komunikovat s rodilým mluvčím. Na závěr jsme dostali od Johana Certifikát o absolvování kurzu.
We had a great time!
Kutajová Kateřina, žákyně 8.B
Hodnotící formulář:
Jak jste byli spokojeni s lektorem/lektorkou/lektory?
1
Jak jste byli spokojeni s náplní kurzu English Focus?
1
Podařilo se lektorovi/lektorce/lektorům zaujmout a rozmluvit jednotlivé žáky/studenty?
1
Jak jste byli spokojeni s vystupováním lektora/lektorky/lektorů vůči žákům i učitelům?
1
Máte ještě nějaké postřehy k organizaci kurzů English Focus nebo jiné připomínky?
ne
Budete objednávat další kurz? Pokud ne, můžete nám prosím sdělit důvod?
ano
Mgr. Jeníčková, únor 2023
Hodnocení žáků:

ZŠ Jenišovice

lektoři Jackson a Johan
Děkujeme za možnost strávit týden s Johanem a Jacksonem. Žáci byli nadšeni a bylo na nich vidět, jak se jim zvedlo sebevědomí 🙂 Byli evidentně na sebe pyšní, že to zvládli.
Hodnotící formulář:
Jak jste byli spokojeni s lektorem/lektorkou/lektory?
1
Jak jste byli spokojeni s náplní kurzu English Focus?
1 (odpověď založena na zpětné vazbě žáků)
Podařilo se lektorovi/lektorce/lektorům zaujmout a rozmluvit jednotlivé žáky/studenty?
většinově ano, vždy se najdou pasivní jedinci
Jak jste byli spokojeni s vystupováním lektora/lektorky/lektorů vůči žákům i učitelům?
1
Máte ještě nějaké postřehy k organizaci kurzů English Focus nebo jiné připomínky?
Byl názor, že 6 hodin bylo až dost, žáci byli už hodně unavení
Budete objednávat další kurz? Pokud ne, můžete nám prosím sdělit důvod?
budeme
Mgr. Kramerová, únor 2023

Obchodní akademie, Teplice

Hodnotící formulář:
lektor Charles
Jak jste byli spokojeni s lektorem/lektorkou/lektory?
1
Jak jste byli spokojeni s náplní kurzu English Focus?
1
Podařilo se lektorovi/lektorce/lektorům zaujmout a rozmluvit jednotlivé žáky/studenty?
ano
Jak jste byli spokojeni s vystupováním lektora/lektorky/lektorů vůči žákům i učitelům?
velice komunikativní lektor, skvělý přístup k žákům a přátelský k učitelům
Máte ještě nějaké postřehy k organizaci kurzů English Focus nebo jiné připomínky?
vše probráno před kurzem
Budete objednávat další kurz? Pokud ne, můžete nám prosím sdělit důvod?
budu
Mgr. Pavelková, únor 2023

SPŠ strojnická, Olomouc

Hodnotící formulář:
lektoři Jackson, Charles
Jak jste byli spokojeni s lektorem/lektorkou/lektory?
1
Jak jste byli spokojeni s náplní kurzu English Focus?
2
Podařilo se lektorovi/lektorce/lektorům zaujmout a rozmluvit jednotlivé žáky/studenty?
2
Jak jste byli spokojeni s vystupováním lektora/lektorky/lektorů vůči žákům i učitelům?
1
Máte ještě nějaké postřehy k organizaci kurzů English Focus nebo jiné připomínky?
příště předem stanovit požadavky na vybavení, pomůcky apod.
Budete objednávat další kurz? Pokud ne, můžete nám prosím sdělit důvod?
ano, pokud to dovolí vedení
Mgr. Kavková, leden 2023

ZŠ Šanov

Hodnotící formulář:
lektor  Charles
Jak jste byli spokojeni s lektorem/lektorkou/lektory?
1
Jak jste byli spokojeni s náplní kurzu English Focus?
1
Podařilo se lektorovi/lektorce/lektorům zaujmout a rozmluvit jednotlivé žáky/studenty?
1
Jak jste byli spokojeni s vystupováním lektora/lektorky/lektorů vůči žákům i učitelům?
1
Máte ještě nějaké postřehy k organizaci kurzů English Focus nebo jiné připomínky?
ne
Budete objednávat další kurz? Pokud ne, můžete nám prosím sdělit důvod?
ano
Mgr. Čermáková, leden 2023

SŠ a OA Uherský Brod

lektoři Jackson, Seth

Reakce studentů na Jacksona:

– za mě je to fajn, hrajeme hry, povídáme si, za mě tedy super. Jsem člověk, co se bojí mluvit a první jsem opravdu mluvila a jsem na to pyšná. Líbí se mi, že je to zábavnou formou a formou kvízů. Za mě super, jsem ráda, že se toho mohu účastnit

– vypadal, že ho to víc baví, víc komunikoval, zábavnější aktivity, víc se o to zajímal

– byl super, mluvili jsme, hráli hry s tématem k maturitě, byla zábava

– bylo to komunikativní, hráli jsme hry a hodně mluvili

– byl v pořádku, komunikoval a nasmáli jsme se s ním, aktivity měly smysl

Reakce studentů na Setha:

– kurz není špatný, ale přijde mi, že s námi moc nekomunikuje, spíše nám zadá aktivitu ve dvojicích a pak prezentujeme před třídou, myslím si, že více komunikace mezi sebou by nám více pomohlo.

– nějak extra nemluvil, aktivity jsme dělali spíš jenom mezi sebou

Shrnutí:

Nemyslím si však , že kurz byl špatný, určitě si studenti něco z toho odnesli, lektoři jsou mladí a nemají zatím třeba tolik zkušeností s výukou, ale jsem ráda, že se nám to povedlo zrealizovat a při tak velkém počtu studentů.

Mgr. Smetanová, leden 2023