Hurá do druhého pololetí šk. roku 2021/2022 :)

Těšíme se na druhé pololetí s rodilými mluvčími na vašich školách!